Με πολυάριθμη και ουσιαστική συμμετοχή στελεχών του κλάδου των Super Market και των προμηθευτικών επιχειρήσεων (άνω των 250 συνέδρων), πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου το 10ο Συνέδριο ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών). όσο το περιεχόμενο των εισηγήσεων όσο και οι ερωτήσεις του κοινού απέδειξαν πως η προαγωγή της καινοτομίας σε όλα τα πεδία, η επένδυση στην τεχνολογία και η συνεχής προσαρμογή στις νέες τάσεις που αφορούν τη διατροφή, το περιβάλλον, αλλά και την αγοραστική εμπειρία συνολικά, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο των επιχειρήσεων του κλάδου και τη διασφάλιση της παρουσίας τους στο μέλλον.

Διεθνείς experts (Gerardo Mazzeo / Global Innovation Lead Nestlé SA, Ludovica Principato, / Barilla Center for Food and Nutrition, Antro Saila / WPO Vice President Sustainability and Save Food, Mikhail Filippov / CIS Retail Performance improvement Group Director EY, Dom Gains / Senior Industry Manager Google UK) και ομιλητές από την Ελλάδα (ΙΕΛΚΑ, Nielsen, Optilog, Coca-Cola 3E, Μελίσσα Κικίζας ΑΒΕΕ, Παπαδόπουλος ΑΕ κα) παρουσίασαν στο συνέδριο προτάσεις για τα νέα προϊόντα, του αναδυόμενους καταναλωτές, την μετεξέλιξη του λιανεμπορίου, τα νέα υλικά συσκευασίας και τις τάσεις του καταναλωτικού κοινού στη χώρα μας

Μέχρι το 2050 η παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα και προϊόντα FMCG αναμένεται να αυξηθεί κατά 60%, κάτι που αναπόφευκτα θα επηρεάσει τόσο τη ζήτηση όσο και την παραγωγή και στην Ελλάδα. Σημαντικές παράμετροι, όπως η παγκοσμιοποίηση, η γήρανση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή, ο περιορισμός των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων, αναμένεται να αλλάξουν σε πρωτοφανή βαθμό τα δεδομένα στην παραγωγή, τη συσκευασία, τη διάθεση, την κατανάλωση και την αποκομιδή των ταχυκίνητων προϊόντων.

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ στήριξε το σημαντικό αυτό Συνέδριο και εκπροσωπήθηκε από τον Antro Säilä (Vice President Sustainability and Save Food,World Packaging Organization).Ο φιλοξενούμενος του Συνδέσμου μας (Πρόεδρος του Φιλανδικού Ινστιτούτου Συσκευασίας),ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το ρόλο και τις προκλήσεις της Συσκευασίας στην κυκλική οικονομία.

Όλα τα Νέα / Άρθρα