Ενημέρωση στo ΤΕΙ Αθήνας

 Η παρουσίαση περιελάμβανε τις βασικές αρχές της συσκευασίας, τις τάσεις του κλάδου όπως καταγράφηκαν το 2016 και τα εφαρμόσιμα εργαλεία της κυκλικής πράσινης οικονομίας στον τομέα της πλαστικής συσκευασίας.

Μετά το πέρας της ομιλίας ακολούθησε διάλογος με τους φοιτητές, όπου και δόθηκαν αναλυτικές επεξηγήσεις και περισσότερες πληροφορίες για τον κλάδο της συσκευασίας στην χώρα μας. Ο Σύνδεσμό μας στηρίζει το εκπαιδευτικό έργο των Ελληνικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θα συνεχίσει την προβολή του επιστημονικού έργου που παράγεται στην χώρα μας.

Όλα τα Νέα / Άρθρα