Δράσεις

Η ενημέρωση ήταν και είναι ο κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ χωρίς να περιορίζεται στη συγγραφή και ανάρτηση άρθρων.  Στα 15 χρόνια ζωής του, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί  με τίτλο "Ελληνικά Αστέρια Συσκευασίας", πολλά σεμινάρια και ημερίδες καθώς και ένα εξαιρετικά επιτυχημένο Πανελλήνιο Συνέδριο. Ενημερωθείτε παρακάτω για τη δραστηριότητα του Συνδέσμου.

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2005, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Συσκευασίας, πραγματοποιήθηκε η 6η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών Συσκευασίας στα πλαίσια της οποίας έγινε και η ψηφοφορία για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.

Περισσότερα
Σελίδα 2 από 2