Περίληψη πρακτικών της 9ης Γενικής Συνέλευσης του ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.

H 9η Γενική Συνέλευση του ΣΥΒΙΠΥΣ πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Electra Palace-Athens στις 26 Ιανουαρίου 2011 με πολυπληθή προσέλευση των εκπροσώπων των μελών του. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που συζητήθηκαν.

1. Ο ρόλος του στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία.

Κατά τη συζήτηση, το σύνολο των συνέδρων συμφώνησε στο ότι ο ΣΥΒΙΠΥΣ πρέπει να συνεχίσει και μάλιστα να εντείνει την προσπάθειά του στο πλαίσιο των στόχων που έχουν μπει από την ίδρυσή του το 1999 και έχουν ακολουθηθεί μέχρι σήμερα.

Και οι στόχοι αυτοί είναι:


  • Η ανάπτυξη της γνώσης και του τεχνολογικού και επιστημονικού επιπέδου του κλάδου της συσκευασίας.

  • Η ανάδειξη της δυναμικής του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδος. Ενός κλάδου που στηρίζεται στην καινοτομία και την ποιότητα.

  • Η προβολή της σημασίας της σύγχρονης συσκευασίας στην προστασία των προϊόντων και των καταναλωτών.

  • Η προβολή των καινοτόμων σχεδιασμών του κλάδου της συσκευασίας που οδηγούν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων.

  • Στην υπεύθυνη ενημέρωση της κοινωνίας για το ρόλο της συσκευασίας στη σύγχρονη ζωή και την ανασκευή ατεκμηρίωτων απόψεων που κυκλοφορούν στα ΜΜΕ. 


Για την επίτευξη των στόχων είναι απαραίτητη η συνεργασία και η συμπόρευση τόσο των μετόχων όσο και των στελεχών των εταιριών-μελών.2. Πεπραγμένα και οικονομικός απολογισμός της περιόδου 2009-2010.

Έγινε προφορική παρουσίαση των δραστηριότητες της διετίας που ήταν πολλές και ποικίλες.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν φυσικά η πραγματοποίηση του Εργαστηρίου Οικολογικού Σχεδιασμού Συσκευασίας και η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη της ημερίδας με θέμα «Βιώσιμη Συσκευασία».


Η πλήρης περιγραφή των πεπραγμένων της περιόδου 2009-2010 υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΣΥΒΙΠΥΣ. 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τόσο τα πεπραγμένα όσο και τον οικονομικό απολογισμό της διετίας.3. Σχεδιασμός μελλοντικών δραστηριοτήτων.


Τονίσθηκε η σημασία της συμμετοχής των στελεχών των εταιριών-μελών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των μελλοντικών δράσεων.

Για το άμεσο μέλλον έχουν προγραμματισθεί: 
Συνδιοργάνωση με το περιοδικό συσκευασίας All Pack Hellas του 1ου Συμπόσιου Package & Label Design, στις 12 Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη.


Επανάληψη για 4η φορά του ιδιαίτερα επιτυχημένου Διαγωνισμού «Ελληνικά Αστέρια Συσκευασίας».4. Τέλος συζητήθηκε η πιθανή συνεργασία του ΣΥΒΙΠΥΣ με τον ΕΦΕΤ για την έκδοση οδηγού με σκοπό την ορθή πρακτική στη παραγωγή υλικών συσκευασίας Τροφίμων & Ποτών.

Ο Σύνδεσμός μας περιμένει την απάντηση του ΕΦΕΤ στις προϋποθέσεις που έχει θέσει, προκειμένου να προχωρήσει η συνεργασία μας.5. Εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου για την περίοδο 2011-2012.


Η γενική συνέλευση προχώρησε στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συνήλθε εις σώμα με την εξής σύνθεση:


Πρόεδρος: Στασινόπουλος Αλέξης-ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ


Αντιπρόεδρος: Οικονόμου Κυριάκος-ΜΕΛ ΑΕ


Οικον. Επόπτης: Μανιάς Σπήλιος-ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΕ


Γεν. Γραμματέας: Μαντής Δημ.-DRUCKFARBEN ΑΕ


Μέλη:


Βέντζος Χρήστος-ΤΣΙΜΗ ΑΕ


Θανασούλια Ιωάννα-ΑΧΑΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ


Λυμπερόπουλος Κώστας-ELPACK ΑΕ


Παπαδόπουλος Νίκος-ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ


Τουρασανίδης Λευτέρης-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ


Χατζηχρυσός Αυγερινός-FORLABELS ΕΠΕ

Όλα τα Νέα / Άρθρα