• ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ. slide-10
    Presenting TAPPI know-how
    (Technical Association of the Pulp and Paper Industry)
  • ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ. slide-9
    ACT
    TO PROTECT
    THE ENVIRONMENT
  • ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ. slide-8
    Industry 4.0
    The fourth industrial revolution is a fact
  • ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ. slide-7
    Circular economy
    Closing the packaging loop
  • ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ. slide-6
    Supporting European Bioplastics Association activities
  • ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ. slide-4
    Communicating
    the knowledge of packaging
    in Greece!
  • ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ. slide-2
    Seminars, Workshops and Conferences
    are being organized for the Greek Packaging Society
    by the AGMPM Board Members
  • ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ. slide-1
    Networking with:
    Customers, Scientists and Researchers
    from all over Greece.
  • ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ. slide-3
    More than 10,000 studies,
    reports and books on the Science of Packaging
    are available to AGMPM members!

Οι Δράσεις του ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.

Νέα / Αρθρογραφία