• ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ. slide-1
  Η Χαρτογράφηση
  του Κλάδου της Συσκευασίας
  από τον ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ. για το 2013
 • ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ. slide-3
  Στη δημοσιότητα το έργο των
  Ε.Φ.Ε.Τ. & ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.
  «Οδηγός Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής για Συσκευασίες Τροφίμων»

Οι Δράσεις του ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.

Νέα / Αρθρογραφία